Art&Architektura

Miejskie krajobrazy


Zamiast geniuszu natury szukam geniuszu siły sprawczej człowieka. Szukam pozytywnej energii w jego dziele. Szukam dowodu na istnienie cywilizacji.

Krajobraz kojarzy się z naturą, wielkimi otwartymi przestrzeniami, obrazami często z linią horyzontu w ostatnim planie. Góry, lasy, rzeki, strumienie, a nad wszystkim niebo, chmury. Jaki jest krajobraz w środku miasta? Można by powiedzieć, że go nie ma, bo jest zasłonięty przez różnego rodzaju budynki czy infrastrukturę. Widoczna linia horyzontu w mieście jest rzadkością.

Mimo tego rozpocząłem poszukiwania elementów pejzażu w otoczeniu miejskim. Zamiast gór – budynki. Zamiast rzek i strumieni – ulice. W tym projekcie zamiast geniuszu natury szukam geniuszu siły sprawczej twórczego człowieka. Szukam pozytywnej energii w jego dziele. Szukam dowodu na istnienie cywilizacji.